Algemene Voorwaarden (vakantie)transport

Verzekering

Uw motorfiets is bij ons tijdens transport ten alle tijden verzekerd volgens CMR Voorwaarden. Dat houdt in dat de motorfiets per kilogram verzekerd is. De geleden schade dient door een officieel taxatiepunt vastgesteld te worden. In overleg met de verzekering zal de geleden schade uitgekeerd worden. Indien een motorfiets WA Casco/All-risk verzekerd is, is in de meeste gevallen de schade en/of diefstal gedekt door uw eigen motorverzekering. Raadpleeg hiervoor uw eigen verzekeringspolis.

Bij afwezigheid van u op de bestemming dient u zelf geregeld te hebben dat de motorfiets daar afgeleverd/neergezet mag worden. Tevens, indien nodig, dient u een slot bij uw motorfiets te leveren en moet u zelf een reservesleutel meenemen.

Laden en Lossen

Een motor mag maximaal 100 cm breed zijn. Beta Expresse dient via het inschrijfformulier op de hoogte gesteld te worden van het gebruik van zijkoffers. Als uw motorfiets is uitgerust met ‘bar-end spiegels’, dienen deze gedemonteerd aangeleverd te zijn.

In verband met gewicht en lekkage via de overloop dient de brandstoftank maximaal voor de helft gevuld te zijn.

Bij het ophalen en afleveren op een door de klant aangegeven locatie dienen de volgende zaken in acht genomen te worden:

  • De locatie van ophalen en afleveren dient door de klant verzorgd te worden.
  • De ondergrond dient vlak te zijn en bij voorkeur geasfalteerd.
  • Indien er niemand aanwezig is bij het afleveren van de motor(-en), lever dan een slot/sloten aan inclusief sleutels.
  • Het afleveren op locatie zonder aanwezig persoon geschiedt geheel op eigen risico.
  • De locatie moet bereikbaar zijn voor een grote bestelbus.

Beta Expresse heeft het recht om de ophaal- en afleverdag/-tijd te wijzigen, dit met het op de hoogte stellen van de klant. Beta Expresse doet er alles aan om afgesproken data/tijdstippen na te komen.

Bagage 

Bagage (Max. 20 kg. per motor) dient van tevoren aangegeven te zijn. Als de bagage niet in de eventueel aanwezige motorkoffers zit dient dit in een afgesloten en gelabelde tas meegegeven te worden.
Een teveel aan bagage kan worden geweigerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van losse of slecht verpakte spullen.

Bevestiging transport

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een offerte met de prijs. Een boeking dient altijd via de website gemaakt te worden en de betaling geschiedt door middel van overschrijven op de rekening ten name van Motortransport, IBAN: NL82 RABO 0119 7856 25. Vermeld bij de overschrijving uw factuurnummer.

Uw reis is pas definitief bevestigd als Beta Expresse het volledige bedrag onder vermelding van het juiste factuurnummer op de rekening heeft ontvangen. Hiervan zult u op de hoogte gesteld worden via e-mail.

Betaling en Annulering 

Bij annulering is de afzender/opdrachtgever de onderstaande percentages van de tariefsom verschuldigd afhankelijk van het moment van de annulering t.o.v. de vertrekdatum inclusief een toeslag van € 37,50 administratie-/reserveringskosten. Annulering van de opdracht door de afzender/opdrachtgever dient schriftelijk bevestigd te worden.

De datum van de gemaakte afspraak geldt als meldingsdatum van de annulering.

  • De opdracht wordt bevestigd door middel van een aanbetaling van de administratie-/reserveringskosten, welke €37.50 bedragen. Deze kosten worden in mindering gebracht op het uiteindelijke totale bedrag van de factuur, welke 2 maanden voor de vertrekdatum wordt verstuurd. Wanneer de betaling 1 maand voor vertrek niet is voldaan, vervalt de boeking automatisch. Wordt er binnen een maand voor vertrek geannuleerd zal er geen restitutie plaatsvinden.

Indien de afzender/opdrachtgever de definitieve opdracht verzoekt te annuleren gelden de hierboven genoemde regels voor het storneren van de betaling door Beta Expresse voor de volledige opdracht. De stornering van het restant dat na aftrek van bovenstaande vermeldingen overblijft, dient door Beta Expresse binnen 14 dagen te geschieden.

Indien door overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden een bevestigde opdracht geen doorgang kan vinden, zal Beta Expresse de opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Bij een reeds voldane betaling van de opdracht door de opdrachtgever zal het betaalde bedrag worden teruggestort binnen 7 dagen na kennisgeving van het annuleren van de opdracht.

Indien er door overmacht geen transport mogelijk is zal het betaalde bedrag in zijn geheel met aftrek van de €37,50 administratiekosten worden terugbetaald.